Polityka Jakości

Firma Jastim Sp. Z o.o. oferuje kompleksowe usługi z zakresu transportu drogowego, szczególną uwagę przywiązując do profesjonalnej obsługi i indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Działając na wielu płaszczyznach, za każdym razem tworzymy rozwiązania skrojone na miarę potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Pracownicy naszej firmy tworzą kompetentny i wyspecjalizowany zespół, dla którego największe znaczenie ma jakość, skuteczność i zadowolenie Klienta. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w realizowane zadania, JASTIM dostarcza klientom usługę o możliwie najwyższym poziomie jakości. Na tej podstawie doskonalimy swoje procesy zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. System ten jest zorientowany na ciągłe udoskonalenie oraz dostosowanie świadczonych usług do technicznych i ekonomicznych potrzeb naszych Klientów. To wszystko sprawia, że jesteśmy niezawodną, stabilną organizacją, której zaufało dziesiątki Klientów. Pragniemy, aby logo naszej firmy kojarzyło się nam i naszym klientom z: PROFESJONALIZMEM, TERMINOWOŚCIĄ, BEZPIECZEŃSTWEM. W myśl powyższego zobowiązujemy się do spełniania mających zastosowanie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonującego w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością oraz realizację następujących celów:

 • Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta. Kształtowanie wśród pracowników przekonania o znaczeniu jakości oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy
 • Kreowanie pozytywnych i partnerskich relacji potwierdzających wiarygodność Spółki w stosunku do Klienta,
 • Rozwój firmy i umocnienie jej pozycji na rynku,
 • Stałe monitorowanie jakości realizowanych usług, dla ich terminowej, bezpiecznej i zgodnej z oczekiwaniami klienta realizacji,
 • Dobór podwykonawców, którzy spełniają nasze wymagania jakościowe,
 • Stałe podnoszenie poziomu kompetencji naszych pracowników i współpracowników poprzez system szkoleń,
 • Dostosowywanie potencjału i zaplecza technicznego do potrzeb Klientów i realizowanych usług,
 • Nowoczesny, wszechstronny i rozbudowany tabor spełniający normę ekologiczną EURO 6
 • Identyfikacje i stałe spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych,
 • Zapewnienie pełnej kontroli przepływu informacji między zleceniodawcami a wykonawcami,
 • Stosowanie zasad fair play wobec konkurencji,
 • Bezpieczeństwo – satelitarna identyfikacja pojazdów (GPS) – umożliwia pełny nadzór nad użytkowanymi pojazdami oraz kontrolę i weryfikację kosztów eksploatacji, jak również czas i miejsce ich pracy,
 • Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy. Szczegółowo opracowane procedury zapobiegają powstawaniu błędów oraz umożliwiają natychmiastowe podjęcie działań korygujących w obliczu nieoczekiwanych wydarzeń


Niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Zarząd Jastim Sp. Z o.o. zapewnia odpowiednie zasoby i środki niezbędne do realizacji polityki, celów i ustalonych zadań. Dla osiągnięcia założonych celów Zarząd Spółki wymaga stosowania zasad systemu jakości. Gwarancją realizacji naszej Polityki Jakości jest świadomość pracowników, że każdy z nas odpowiedzialny jest za jakość świadczonych usług. Tylko ciągłe, efektywne i skuteczne doskonalenie otwiera drogę do dalszego rozwoju oraz umożliwia utrzymanie konkurencyjnej przewagi na rynku
transportowym.

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.

Prezes Zarządu-Jacek Słowiński