CSR

Ekologia

Kwestie środowiskowe są integralną częścią systemu zarządzania w Jastim, zaś polityka środowiskowa jest jednym z priorytetów działalności. Prowadzimy przemyślaną politykę ekologiczno-ekonomiczną, która łączy w sobie cele rozwoju firmy i racjonalną realizację działań środowiskowych. Jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego podczas realizacji działań biznesowych w całym łańcuchu dostaw. W tym celu identyfikujemy, oceniamy i nadzorujemy te aspekty swojej działalności, które mają wpływ na środowisko.

Etyka

W Jastim wprowadziliśmy Kodeks Etyczny, który dotyczy każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Ustanawia on ogólne zasady dotyczące wszystkich podejmowanych przez nas działań. Treść Kodeksu jest filarem standaryzacji uczciwych działań z uwzględnieniem dobrych praktyk wymaganych do zrównoważonego rozwoju naszego biznesu.

Odpowiedzialność Społeczna

W Jastim jesteśmy przekonani, że odpowiedzialny społecznie biznes to nie konieczność, a zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny, który przynosi wiele korzyści- dla otoczenia, a także samej firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest trwałą zasadą postępowania, na której budujemy nasze relacje z otoczeniem uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. W ten sposób wspieramy istotne inicjatywy społeczne i instytucje publiczne na całym świecie.

Prawa Człowieka

Naszym zdaniem rozwój firmy jest możliwy tylko w tych społecznościach, w których prawa człowieka są chronione i respektowane. W związku z tym pilnujemy, aby prawa człowieka były przestrzegane w całej firmie i całym łańcuchu dostaw, co jest dla nas ważne zarówno ze względów biznesowych jak i moralnych.